Kvalita částí navijáků

K vyšší uživatelské spokojenosti neustále zdokonalujeme veškeré části mechanismů navijáků. Využíváme k tomu zkušeností a poznatky z našich testů, v rámci vývoje i zkoušek v terénu a v neposlední řadě zkušeností uživatelů.

Některé přednosti součástí navijáků:

U mechanismu LN 4t jsme zdokonalili axiálně radiální uložení řetězového kola pro několikanásobné zvýšení životnosti.

řetězové kolo řetězové kolo


Hlavní hřídele všech typů jsou vyrobeny z vysokopevností oceli zušlechtěné na 100 MPa/1mm.

hlavní hřídele navijáků


Řetězová kola včetně drážkování (pro kardan) jsou cementovány do hloubky 2 mm a kaleny na 58 HRC.
(to pilník nevezme!)

hřídele hřídele hřídele


Kladky jsou uloženy na dvou ložiskách a vyrobeny včetně čepů z materiálu 11500.

kladka


Pro vyšší odolnost je lanový buben uložen na čtyřech ložiskách.

buben

© MK kovo cz | mkkovo@seznam.cz